Search
Close this search box.

روش ما

در یک کلام: به نتیجه می‌رسانیم.

مشتریان به این دلیلِ ساده پیش ما بازمی‌گردند که بازدهیِ کارِ ما را می‌بینند؛ از همفکری‌های هم‌افزا، برندسازی‌های برنده و تبلیغات تپنده گرفته تا طراحی‌های تردستانه، خروجی‌های دیجیتال، رویدادهای روح‌انگیز و خبرپراکنی‌های خبره. و این‌ها همه، با هویتی همگون و همگن.

منش ما

نامِ ما «مانِ» ماست و «منشِ» ما را شکل داده‌است.

زیگما۸ حاصل جمعِ هشت منشِ پویاست که از روزمرگی‌های کاری عبور کرده‌اند و تبدیل به باورهایی کارا شده‌اند.

این هشت منش در هر نقطه‌ از کار، معادله را به نفع کیفیت تغییر می‌دهند:

 1. کمال‌گرایی در یکایک جزئیاتِ کار تا رسیدن به یک کلِ یکپارچه؛
 2. دنبال کردن رضایت‌مندیِ فردی در مسیر تحقق هدفِ تیمی؛
 3. احساس اینکه کاری که در دستِ انجام داریم، مهم‌ترین کارِ دنیاست؛
 4. باور به اینکه نتیجه‌ی هر پروژه باید از نتیجه‌ی پروژه‌ی قبلی بهتر شود؛
 5. ایمان به قدرتِ هم‌افزایی در خلق نتایج شگرف؛
 6. احترام به تجربه و اعتقاد به تخصص یکدیگر؛
 7. نگریستن به کار به مثابه‌‌ی کنشی لذت‌بخش و لذت‌آفرین؛
 8. دل‌دادن به آموزش‌های پویا به انگیزه‌ی آفرینش‌های شایا …

راز ما

در یک کلام؛ افراد و فرآیندها

بر این باوریم که کامیابی در نتیجه‌ی توجه به افراد حاصل می‌شود. با وسواس کوشیده‌ایم که افراد را بر مبنای نگرش و منش ایشان به همکاری دعوت کنیم. روند کارمان به گونه‌ای‌ست که افراد، در فرآیند انجام پروژه‌ها هر یک با وسواس به تک‌تکِ جزئیات در رسیدن به هدفی یکپارچه و الهام‌بخش توجه می‌کنند.

آرمان ما

آفرینش هنرمندانه‌ی تجربه‌هایی اثرگذار و همگان‌پسند در کلاس جهانی

برآیندِ “هنر بهرِ هنر” و “هنر بهرِ همگان” روح جاری در خدمات هشتگانه‌ی ما را شکل می‌دهند که می‌کوشیم زیگمایی باشند یعنی «زیبنده، یکدست، گویا، معنادار و ارزش‌آفرین». آرمان ما رسیدن به نتیجه‌ای‌ست درست و بجا، اینک و اینجا.

OUR CLIENTS

If you believe
you can change the world, we believe we can help.

We believe that the synergy between our clients and our team effects the results of our results. We are very flexible in providing solutions but prefer to do so in a win-win way. Therefore, as an international multiple-award-winning agency, Zigma8 has a profile of the ideal client. We can sum it up in eight points.

Our ideal clients are those that:

 1. Are purpose-driven.
 2. Are clear about who and what they are.
 3. Believe that their product or service will change the world.
 4. Understand the connection between their brand and the intended audience.
 5. Are open to unconventional ideas, and aren’t afraid of being different.
 6. Are determined to make a difference and build a legacy.
 7. Understand that in business “why” is just as important as “what” and “how”.
 8. 8.Believe that money is not the sole driver, but rather a currency of respect.

OUR LEADERSHIP

We lead by
example – setting effective, efficient and exquisite examples.

Dr. Mir Damoon Mir is the founder and Chief Creative Officer of the multi-award-winning advertising agency, Zigma8. He has been on the jury of the New York Awards Festival, Effie Awards, the Global Customer Engagement Awards, and the PAS AWARDS. He is widely known across the Middle East for his impressive feats as a brand strategist and consultant to international companies.

Membership:

 • Iran Graphic Designers’ Association (IGDS)

 • Professional Designers of America (AIGA)

 • Global Association for Creative Advertising & Design (D&AD)

 • American Marketing Association (AMA)

 • European Marketing Academy (EMAC)

 • Art Directors Club (ADC)

 • Society for Experiential Graphic Design (SEGD)

 • Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines, and Agriculture (ICCIMA)

 • Iran Printing and Packaging Industry Exporters Association (IPPIEA)

   

شبکه ارتباطات ما

ریشه‌دار و پرشاخ و برگ

ما به قدرت شبکه‌سازی و ارتباطات برون‌مرزی آگاهیم چراکه از این رهگذر دسترسی به منابع، دانش روز و متخصصین بین‌المللی میسر می‌شود. در حال حاضر، شعبه‌های فرامرزیِ زیگما۸ در آلمان، اوکراین، کانادا و ویتنام فعال هستند.

زیگما8 عضوِ دو سازمانِ زبانزدِ جهانی در دو قطب اقتصاد جهان، یعنی آمریکا و چین است. زیگما۸ تنها عضوِ ایرانیِ انجمن آژانس‌های تبلیغاتی آمریکا (4A’s) است که بیش از صد سال سابقه‌ی درخشان در صنعت تبلیغات دارد. همچنین، با افتخار تنها نماینده‌ی رسمی گروه کثی (Cathy Group) در ایران هستیم. گروه کثی، مستقر در چین، بزرگ‌ترین شبکه‌ی سازمانی بین‌المللی‌ست که خدمات مشاوره ۳۶۰ درجه به کار و کسب‌های جهانی ارائه می‌دهد.

نام ما

نام ما مخرج مشترک منش و روش ماست

آنچه به حساب می‌آید نتیجه است؛ نتیجه‌ای مطلوب، دلخواه و ارزنده. از تجربیات بین‌المللی خود معادله‌ای آموخته‌ایم که یک سر معلومِ آن “نتیجه‌ی اثربخش” است و سر دیگر آن مجموعه‌ای از مجهول‌ها.
نام ما فرمولی‌ست طلایی برای حلِ خلاقانه‌ی مسائل ارتباطی با رویکردی مهندسی و نگرشی زیبایی‌شناسانه.
عدد “۸” فارسی شمایل قله است و عدد “8” انگلیسی تداعی‌گرِ بی‌نهایت. به دیگر سخن، زیگما۸ “Zigma8” حاصل جمعِ هشت منشِ پربسامدِ ماست در هم‌افزاییِ بی‌شمار دانسته‌ی آزموده برای رسیدن به نتیجه.