Search
Close this search box.

خروجی‌ کارهای ما

ما در زیگما۸ سال‌هاست که راه حل‌هایی سازگار با هنجارهای جهانی وکارکردهای بومی در حوزه‌های بازارگشایی (مارکتینگ)، نام‌پراکنی (برندینگ) و آگاه‌سازی (تبلیغات) اندیشیده و فراهم آورده‌ایم. در اینجا، شماری از ویدئوهای مربوط به سفرهای ما و مشتریان‌مان، در چاره‌جویی برای چالش‌ها را گرد آورده‌ایم که شمه‌ای از روش و منش ما را بازگو می‌کنند.