مشتریان ما

سربلندیم که مشتریان ایرانی و چند ملیتی بسیاری از خدمت‌های گوناگون زیگما8 بهره جسته‌اند. به خود می‌بالیم که مشتریان، ما را شایسته‌ی باور ارجمندشان دانسته و در زمینه‌های نام پراکنی، بازارگشایی (مارکتینگ) و آگه‌سازی (تبلیغات)، چه در مرزها و چه در ورای مرزهای ایران، ما را همیار خود انگاشته‌اند. و مایه‌ی خرسندی‌ست که از رشد کار و کسب ایشان ما نیز بالنده‌تر شده‌ایم.

Behrang

BLV

jangnameh

Nafeese alavee

EDC

DAAD

camel

briar

hell

ecosc

edison

estar

ippiea

university

hiland

heimisch

moshi

opple

silk

novartis

takdaneh

shahdad

CIG

winston

baic

barbican

aquajoy

shahrdary

zomorrodi

exiropal

moringa

renail

selda

deljin

eco planet

magna

sepehr

aparat

madee

berttonix

tecnogas

Borjeman

medeen

jti

synergy

evvoli

la biorche

fuhlen

atlas mall

kacc

pti

mapna

arnavaz

hotspot

osram

EMPTY

TOP