نوامبر 12, 2022

مفاهیم ATL و BTL در بازاریابی و تبلیغات در سال‌های اخیر، صنعت تبلیغات همواره توانسته کمپین‌ها را با عناوینی همچون:بالای خط (ATL (ABOVE THE LINE، پایین خط (BTL (BELOW THE LINE ADVERTISING و پس از آن...

Read More