مشتریان ما

سربلندیم که مشتریان ایرانی و چند ملیتی بسیاری از خدمت‌های گوناگون زیگما8 بهره جسته‌اند. به خود می‌بالیم که مشتریان، ما را شایسته‌ی باور ارجمندشان دانسته و در زمینه‌های نام پراکنی، بازارگشایی (مارکتینگ) و آگه‌سازی (تبلیغات)، چه در مرزها و چه در ورای مرزهای ایران، ما را همیار خود انگاشته‌اند. و مایه‌ی خرسندی‌ست که از رشد کار و کسب ایشان ما نیز بالنده‌تر شده‌ایم.

novartis

Novo Nordish

DAAD

moshi

baic

osram

jti

winston

camel

shahrdary

BLV

hell

magna

moringa

mapna

Persia Khodro

Relief

Bime Pasargad

BMW

My Lady

Zarin Roya

medeen

atlas mall

kacc

fuhlen

berttonix

aparat

selda

exiropal

zomorrodi

renail

eco planet

deljin

madee

sepehr

tecnogas

Borjeman

synergy

pti

hotspot

arnavaz

opple

university

ippiea

hiland

estar

edison

briar

EDC

Nafeese alavee

jangnameh

Behrang

heimisch

silk

CIG

shahdad

takdaneh

barbican

aquajoy

ecosc

evvoli

la biorche

TOP