ما در آژانس تبلیغاتی زیگما8، این کار را با توجه به تمام طول مسیر، از صفر تا صد انجام می‌دهیم یعنی از همان ابتدای مسیر می‌دانیم که قرار است چه مراحلی طی شود تا به نقطه مدنظرمان برسیم.
January 26, 2016

How a brand’s promise can be broken in...

Read More